کودکان کار شرایط اجتماعی متفاوتی نسبت به کودکان خیابانی دارند. از این رو نوع مواجهه با این افراد نیز باید تفاوت‌های اساسی داشته باشد. اینفونما در این اینفوگرافیک به بررسی نحوه برخورد با آنها پرداخته است.

 

جهت دانلود سایز اصلی ایـــنجـــا را کلیک کنید

 

اینفوگرافیک چگونه با کودکان کار رفتار کنیم؟