امروزه اصطلاح گذر فرهنگی از یک مکان ثابت، فراتر رفته است و حتی یک سایت اینترنتی نیز می‌تواند یک گذر فرهنگی محسوب شود. رسالت اصلی گذر فرهنگی، تبادل میان فرهنگ و سنت یک منطقه با مناطق دیگر است. گذر فرهنگی در زمان معاصر می‌تواند هر راه ارتباطی باشد که از طریق اتصال به آن بتوان فرهنگ یک منطقه را به مناطق دیگر معرفی و از رویدادهای فرهنگی منطقه‌ای دیگر، عناصری را دریافت کرد. اینفونما در این اینفوگرافیک به گذر فرهنگی خیابان نظر اصفهان پرداخته است.

 

جهت دانلود سایز اصلی ایـــنجـــا را کلیک کنید

اینفوگرافیک گذر فرهنگی خیابان نظر میانی

پیشنهاد می‌شود اینفوگرافیک های زیر را هم ببینید