شما ایده ای دارید، تحقیق خود را انجام داده اید و داده های خود را جمع آوری کرده اید. احتمالا تعجب می کنید که چه نوع طراحی اینفوگرافیک به بهترین مدل، اطلاعات شما را در اختیار دیگران قرار می دهد. اینفونما در این ویدئو هفت مدل رایج طراحی اینفوگرافیک را شرح داده است.