با توجه به خشکسالی های مداوم در استان اصفهان و به تبع آن کم شدن بارش های اخیر، زاینده رود در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است. اینفونما در این اطلاع نگاشت به بررسی وضعیت آب زاینده رود بر اساس آمار آب منطقه ای اصفهان پرداخته است.

 

 

 

 

 

جهت دانلود سایز اصلی ایـــنجـــا را کلیک کنید

 

اینفوگرافیک وضعیت سد زاینده رود