بی شک یکی از بسترهای توسعه و پیشرفت در جوامع بشری ، توجه به زیرساخت های مربوط به حمل و نقل و راه های ارتباطی شهری و برون شهری می باشد . اینفونما در این اطلاع نگاشت به نهضت آسفالت، نهضتی جهادی برای زیباترکردن دیار نصف جهان شروع شده، پرداخته است.

 

 

 

 

جهت دانلود سایز اصلی ایـــنجـــا را کلیک کنید

 

اینفوگرافیک نهضت آسفالت