نگاهی به کابینه های مختلف بعد از جنگ یعنی دولت پنجم تا یازدهم دولـت های هـاشمی رفسنــجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی نشان می دهد، دو استان تهران و اصفهان رکورد دار حضور در کابینه ها بوده اند. اینفونما در این اطلاع نگاشت به سهم نصف جهان از کابینه روسای جمهور پرداخته است.

 

 

 

 

 

جهت دانلود سایز اصلی ایـــنجـــا را کلیک کنید

 

اینفوگرافیک وزرای اصفهانی