مرگ در اثر زلزله شاید یکی از وحشتناک ترین کابوسهای انسان باشد و ایران نیز یکی از زلزله خیزترین نقاط دنیاست. اینفونما در این اطلاع نگاشت به بررسی بزرگترین زلزله های صدساله اخیر ایران پرداخته است.

 

 

 

جهت دانلود سایز اصلی ایـــنجـــا را کلیک کنید

 

اینفوگرافیک زلزله