شاخص بورس عددی است که بیانگر وضعیت کلی بورس و روند رشد و یا افت این بازار می باشد که محاسبه هرکدام از این شاخص ها از طریق فرمول متفاوتی صورت می گیرد. اینفونما در این اطلاع نگاشت به بررسی دو ماهه نخست سال جاری و بیشترین ارزش معاملات را بین تالارهای منطقه ای پرداخته است.

 

 

 

 

 

جهت دانلود سایز اصلی ایـــنجـــا را کلیک کنید