داشتن خواب کافی این روزها مشکل بسیاری از مردم است و اگر نمی توانید سریع بخواب بروید, این مشکل را دست کم نگیرید، چرا که سلامتی تان نیز ممکن است به خطر بیفتد. اینفونما در این اطلاع نگاشت به بررسی عوامل و راه کارهایی برای راحت خوابیدن شما پرداخته است.

 

 

 

 

 

جهت دانلود سایز اصلی ایـــنجـــا را کلیک کنید

 

اینفوگرافیک راحت تر بخوابیم