سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیق در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید. این فعالیت سرمایه‌گذاری‌ای تأثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود. ایران در دوران بعد از برجام حدود ۱۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده که اینفونما در این اینفوگرافیک به بررسی این موضوع پرداخته است.

 

 

 

جهت دانلود سایز اصلی ایـــنجـــا را کلیک کنید

 

اینفوگرافیک سرمایه گذاری خارجی