فضای سبز شهری از جمله موثر ترين پارامترهای موثر بر كاهش آلودگی هواست که می تواند علاوه بر پاگیزگی هوا؛نقش تولید اکسیژن، تعدیل درجه حرارت، ایجاد منظر شهری مناسب، جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش جاذبه‌های طبیعت‌گردی‌ را نیز ایفا کند. اینفونما در این اطلاع نگاشت به بررسی فضای سبز اصفهان پرداخته است.

 

 

 

 

جهت دانلود سایز اصلی ایـــنجـــا را کلیک کنید

 

اینفوگرافیک فضای سبز شهری