در دهه‌های اخیر، کشورهای پیشرفته توجه زیادی بر روی بهبود روابط راننده با مسافرین داشته‌اند. با توجه به اینکه میزان اشتیاق مسافر برای سفر با راننده‌ای خاص، مستقیماً به نحوه ایجاد ارتباط و برخورد راننده مربوط می‌شود، اینفونما در این اینفوگرافیک معیارهای اخلاق حرفه‌ای را در رانندگان تاکسی بررسی کرده است.

 

جهت دانلود سایز اصلی ایـــنجـــا را کلیک کنید

 

اینفوگرافیک اخلاق حرفه ای رانندگان تاکسی