میدان استقلال یکی از ابرپروژه های شهری است که در مردادماه ۱۳۹۴، عملیات اجرایی آن در پرترافیک ‌ترین ورودی شهر با هدف ساماندهی ترافیکی و بهبود شرایط زیست محیطی و کاهش ترافیک شهری آغاز، و در مردادماه ۱۳۹۶ به پایان رسید. اینفونما در این اطلاع نگاشت به بررسی ابعاد مهم این پروژه پرداخته است.

 

 

 

 

 

جهت دانلود سایز اصلی ایـــنجـــا را کلیک کنید

 

اینفوگرافیک پروژه استقلال