دورریزی و نابودی بذرهایی همچون گندم، عدس و ماش، بخشی از مضرات تهیه سبزه است که باعث کاهش میزان بسیاری از سرمایه های غذایی کشور می شود. اینفونما در این اطلاع نگاشت به اسرافی پرداخته است که ریشه آن دو هفته مانده به عید نوروز شکل گرفته و در روز طبیعت با دور ریخته شدن این مقدار مواد خوراکی به یک فاجعه تبدیل می شود.

 

 

 

 

 

جهت دانلود سایز اصلی ایـــنجـــا را کلیک کنید

 

اینفوگرافیک اسراف 23 میلیون نان در یک روز