دیابت یک اختلال متابولیکی در بدن انسان است که در واقع در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می رود. اینفونما در این اطلاع نگاشت به بررسی این بیماری پرداخته است.

 

 

 

 

جهت دانلود سایز اصلی ایـــنجـــا را کلیک کنید

 

اینفوگرافیک بیماری دیابت