Warning: Illegal string offset 'hash' in /home/infonama/public_html/wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderElement.php on line 363

مهمترین رکن اجرایی شورای شهر و به عبارتی بازوی اجرایی شوراها، شهرداری است که این بازوی قدرتمند تأثیر زیادی در ارایه مطلوب خدمات شهری دارد. انتخاب شهردار یکی از وظایف شوراهای اسلامی و نشان دهنده مشارکت مردم در مدیریت محلیست. اینفونما در این اطلاع نگاشت به بررسی روند انتخاب شهردار پرداخته است.

 

 

 

 

 

جهت دانلود سایز اصلی ایـــنجـــا را کلیک کنید

 


Warning: Illegal string offset 'hash' in /home/infonama/public_html/wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderElement.php on line 363
اینفوگرافیک انتخاب شهردار در ایران