در روزهای اخیر باج افزاری تحت عنوان واناکرای با قابلیت خود انتشاری در شبکه کشورها شیوع یافته است که پس از آلوده کردن رایانه، فایل ها و اطلاعات آن را قفل کرده و به ازای باز کردن این قفل مبلغی را به عنوان باج طلب می کند. اینفونما در این اطلاع نگاشت شیوه جلوگیری از این ویروس پرداخته است.

 

 

 

 

 

جهت دانلود سایز اصلی ایـــنجـــا را کلیک کنید

 

اینفوگرافیک باج گیری به سبک اینترنتی